Seslendirme Ekibine Katıl
Sesine güveniyor, dublaj yapmak en azından fikir sahibi olmak istiyorsan.
Kurgu Özel Dersi
Özel kurgu dersiyle profesyonel kurgucu olabilirsiniz.
Bir Senaryom Var
Aklına güzel bir fikir geldi ve yazdın şimdi ne yapacaksınız?

Senarist

Sinopsis Nedir ? Senarist Birol Güven anlatıyor.
 

 Senaryo Yazmak

  Sinema da bir öykünün film olarak izlenebilmesi için, öncelikle senaryo biçiminde yazılması gerekir. Öykü, senaryo biçimine getirilirken birbirine bağlı ve  bir öncekinden daha da geliştirilerek yazılmış dört aşamadan geçer. Bunlar, Michel Chion'un "Bir SenaryoYazmak" kitabında net olarak belirtilir:a.Film öyküsünün özet olarak yazıldığı sinopsis (özet öykü),
b.Öyküde gelişen olayların sahnelere ayrılarak özet olarak yazıldığı
outline (taslak),
c.Sahnelerin ayrıntılı olarak yazıldığı  treatment  (geliştirim),
d.Kamera hareketleri, çekim ölçeği gibi teknik bilgilerin yazıldığı
shooting (çekim) aşaması.


   Öykü, senaryo biçimine getirilirken her aşamada  dramaturjiden yararlanılmalıdır. Çünkü dramaturji,  kısaca 'öyküyü nasıl anlatalım' sorusuna yanıt verir,  öykü anlatma biçimine (öyküleme-söylem) ilişkin bir takım kurallar-ilkeler-temel prensipler koyar.  Bunların belli başlıları:

Öykünün bir ana fikre (mesaj-tema) bağlı olması,

Çatışma (anlaşmazlık) içermesi yani birbirine zıt istekler içindeki karakterlerin yaratılması,

Karakterlerin karşısına engeller çıkarılarak karakterlerin isteklerine ulaşabilmeleri için birbirleri ile mücadele içinde sergilenmesi,

Öykünün merak ve ilgi uyandıracak biçimde sunulması.   Bu  kurallar öykünüzün dramatik gelişim çizgisini kontrol edebilmeniz, öykünüzde yaşananların, karakterlerinizin yapmak istediklerinin sebeplerini kendi kendinize açıklayabilmeniz için gereklidir. Çünkü, bu açıklama sizin öykünüzü niçin başkalarıyla paylaşmak istediğinizin yanıtı  olan,   temanızı (iletmek istediğiniz fikirlerinizi)  açığa çıkaracaktır.

   Bir filmin  öyküsünü özet olarak ifade etmek için dramaturjinin temel öğeleri açısından öncelikle gerekli olanlar: (Ayrıntılı bilgi için , Bob Fosse Film ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji, TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları No.8 kitabına bakınız) 


a.Film kişilerinin amaçları, ulaşmak istedikleri hedefler,
b.Film kişilerini bu amaçlara yönlendiren sebepler-koşullar, (Hangi
durum veya durumlar kişileri amaçlarına yönlendirmeye sebep oluyor?)
c.Amaçlara ulaşmaya çalışırken verilen mücadele (taraflar amaçlarına
ulaşmak için ne yapıyor? Eylemler ve karşı eylemler neler?),
d.Amaçlara ulaşmak için mücadele edilirken kişilere verilen olanaklar
(dönüm noktaları)
e.Amaçlara ulaşıp ulaşılamayacağını belli eden son mücadele (doruk nokta),
f.Doruk noktada yaşananlar sonrasında amaçlara ulaşıp ulaşamama açısından gelinen son durum.

Senaryoda karekterler nasıl oluşturulur ? Senarist Birol Güven anlatıyor :